Często Zadawane Pytania

Jakie znaczenie ma pogrzeb?
Dlaczego robimy wystawienia zwłok?
Dlaczego balsamujemy cialo?
Dlaczego koszty pogrzebu są takie wysokie?
Co to jest kremacja?
Czy można mieć wystawienie ciała, gdy planuje się kremację?
Co trzeba zrobić z urną?
Czy można rozsypać prochy w oceanie?
Czy po śmierci rosną włosy i paznokcie?
Czy naprawdę trumnę zakopuje się "6 feet under"?
Co można włożyć do trumny?
Nigdy wcześniej nie byłam/byłem w domu pogrzebowym. Jak się należy tam zachować?
Czy do domu pogrzebowego należy przynieść ze sobą kwiaty?
Czy koszt pogrzebu dziecka jest tańszy od pogrzebu osoby dorosłej?
Jaką kwotę otrzymam w przypadku śmierci małżonka od social security?
Czy każdy może dostać flagę na trumnę?
Czy można podzielić skremowane prochy między kilka osób?
Czy można wysłać zwłoki do Polski?

Jakie znaczenie ma pogrzeb?

Pogrzeb traktowany jest jako jeden z podstawowych moralnych i religijnych obowiązków wobec zmarłego człowieka. Rytuały pogrzebu utwierdzają nas w poczuciu świętości.

Pogrzeb to często uszanowanie życzeń i tradycji zmarłej osoby. Jest formą rozstania się z ludzką postacią cielesną mającą na celu pożegnanie się ze zmarłą osobą i okazanie jej szacunku.

Forma pogrzebu zależy od wyznawanego światopoglądu zmarłej osoby lub osób organizujących pogrzeb. Ceremonia pogrzebowa ma na celu ułatwienie bliskim zaakceptowanie takiego porządku rzeczy i dalszego życia, gdyż śmierć jest naturalną konsekwencją życia. Pogrzeb pozwala oswoić się z odejściem bliskiej osoby.

Dlaczego robimy wystawienia zwłok?

Wystawienie zwłok jest tradycyjnym rytuałem w wielu kulturach na świecie. Na codzień jesteśmy świadkami wystawienia zwłok znanych ludzi, jak to miało miejsce n.p. w przypadku Jana Pawła II, Lady Diany, prezydentów, aktorów czy piosenkarzy (Michael Jackson).

Wielu specjalistów twierdzi, że rytuał ten pozwala pogrążonym w żałobie osobom na uzyskanie pewnego komfortu psychicznego związanego ze śmiercią, zakończeniem życia. Specjaliści twierdzą również, że czas na zaakceptowanie śmierci bliskiej osoby jest dłuższy i trudniejszy dla rodziny nie decydującej się na wystawienie zwłok.

Wystawienie zwłok to czas na pożegnanie się i oddanie czci zmarłej osobie, oraz rozpoczęcie nowego etapu, gdyż życie po stracie kogoś bliskiego już nigdy nie będzie takie samo. Jest to czas zjednoczenia się bliskich i znajomych w celu wsparcia rodziny w tym trudnym momencie.

Dlaczego balsamujemy cialo?

Tradycja balsamowania sięga czasów starożytnego Egiptu. Balsamowanie to proces oczyszczenia i zakonserwowania ciała, który tymczasowo wstrzymuje proces rozkładu. Jest to szczególnie ważne, gdy planujemy wystawienie zwłok z otwartą trumną.

Zabalsamowane zwłoki dają więcej czasu rodzinie na zaplanowanie pogrzebu. Wiele stanów i krajów wymaga balsamowania jeżeli zwłoki są transportowane ze stanu do stanu czy do innego kraju. Balsamowanie jest także wymagane przez prawo jeżeli osoba zmarła na chorobę zakaźną oraz jest zalecane dla dobra publicznego i bezpieczeństwa bliskich. Wiele stanów (między innymi New Jersey) wymaga, aby niezabalsamowane ciało było pochowane lub skremowane w ciągu 48 godzin od śmierci.

Dlaczego koszty pogrzebu są takie wysokie?

Kiedy porównamy koszty głównych wydarzeń w naszym życiu (Chrzest, Pierwsza Komunia, wesele) zdamy sobie sprawę, że koszt pogrzebu nie jest wcale taki wysoki. Domy pogrzebowe pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W koszt pogrzebu wliczane są: koszt trumny lub urny ($1000 - $25,000 w zależności od preferencji) akty zgonu, tłumaczenia, balsamowanie, transport zwłok, opłaty narzucane przez cmentarze, honoraria dla księdza i organisty.

Co to jest kremacja?

Kremacja jest estetyczną i ekologiczną formą grzebania zmarłych polegającą na spopieleniu ciała. Od tysięcy lat kremacja jest uznawana przez wiele religii na świecie. W Kościele Katolickim spopielanie zwłok i pogrzeb urny jest uznane jako jedna z form grzebania zamarłych na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanon 1176, par 3). Papież Jan Paweł II poparł tę decyzję w 1983r.

Czy można mieć wystawienie ciała, gdy planuje się kremację?

Tak, w takim przypadku ciało przygotowuje się do wystawienia jak przy tradycyjnym pogrzebie. Po mszy żałobnej ciało przewożone jest do krematorium. Po kilku dniach dom pogrzebowy odbiera prochy i przekazuje je upoważnionej osobie (wymagane jest pisemne upoważnienie).

Co trzeba zrobić z urną?

W USA dopuszczalne jest przechowywanie urny z prochami w domu, pochowanie na cmentarzu lub rozsypanie zgodnie z wolą zmarłego i z prawem, które narzuca pewne restrykcje. Prochy można także wywieźć z kraju pod warunkiem spełnienia związanych z tym wymogów i formalności.

Czy można rozsypać prochy w oceanie?

Tak, prochy mogą być rozsypane w oceanie, ale należy to uczynić 3 mile morskie od brzegu.

Czy po śmierci rosną włosy i paznokcie?

Nie

Czy naprawdę trumnę zakopuje się "6 feet under"?

Nie. Prawo wymaga, aby nad trumną pozbawioną "vault" znajdowało się 4 stopy ziemi.

Co można włożyć do trumny?

Do trumny bardzo często wkładane są ulubione przedmioty zmarłego takie jak: książki, zdjęcia, ulubione cukierki, okulary, biżuteria.

Nigdy wcześniej nie byłam/byłem w domu pogrzebowym. Jak się należy tam zachować?

Zacznijmy od przeczytania nekrologu "obituary", umieszczonego w lokalnej gazecie lub na website domu pogrzebowego. Tam właśnie bardzo często znajdziemy informacje na temat tego, czy n.p. rodzina prosi o charytatywne donacje w imieniu zmarłego zamiast kwiatów. Jeżeli takiej informacji tam nie znajdziemy wówczas decyzja o przyniesieniu kwiatów/pieniędzy należy do nas.

Przy wejściu do pokoju, gdzie są wystawione zwłoki zazwyczaj znajduje się księga pamiątkowa, gdzie należy się wpisać. Jeżeli nie mamy specjalnych zastrzeżeń należy zadbać o pozostawienie tam swojego adresu, ponieważ może to później pomócrodzinie przy wysyłce podziekowań za obecność.

Przy księdze zazwyczaj znajdują się koperty, do których można włożyć pieniądze przeznaczone na ofiarę na Mszę św. w intencji zmarłego. Koperty z ofiarą zostawiamy w koszyku lub stojaku umieszczonym przy trumnie (należy się starać nie dawać ich bezpośrednio rodzinie).

W zależności od wyznawanej wiary, można przy trumnie stanąć lub uklęknąć.

Na stoliku przy trumnie zazwyczaj znajdują się też "prayer cards" z modlitwą i informacjami o zmarłym, które można zabrać jako pamiatkę po zmarłym.

Jeżeli nie jesteśmy znani rodzinie składając im kondolencje należy się przedstawić i powiedzieć skąd znamy zmarłego.

Jeżeli mamy życzenie, możemy usiąść i zostać w domu pogrzebowym przez jakiś czas lub wyjść. Wszystko zależy od tego jak się czujemy.

Czy do domu pogrzebowego należy przynieść ze sobą kwiaty?

W Ameryce taki zwyczaj nie jest praktykowany. Kwiaty należy raczej zamówić za pośrednictwem kwieciarni, która dostarczy je do domu pogrzebowego. Przed wystawieniem ciała zostaną one odpowiednio ustawione przez pracowników domu pogrzebowego zanim przyjdzie rodzina.

Czy koszt pogrzebu dziecka jest tańszy od pogrzebu osoby dorosłej?

To zależy od cen danego domu pogrzebowego.

Jaką kwotę otrzymam w przypadku śmierci małżonka od Social Security?

$255

Czy każdy może dostać flagę na trumnę?

Nie, flagę na trumnę może otrzymać wyłącznie osoba, która służyła w wojsku amerykańskim i która była "honorable discharged".

Czy można podzielić skremowane prochy między kilka osób?

Tak, jeżeli jest na to zgoda najbliższej rodziny.

Czy można wysłać zwłoki do Polski?

Jak najbardziej. Więcej informacji podane jest pod sekcją: "Shipping/Wysyłka"

Kontakt z nami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarantujemy połączenie z osobą, a nie z automatyczną sekretarką!

Tel: (201) 290-2173
FAX: (973) 743-1763
E-mail: info@izabela.us

Nasz Adres

337 Belleville Ave
Bloomfield, NJ 07003


Powiększ mapę /
Zobacz jak dojechać